سفارش تبلیغ
صبا
هرکس در هر شب جمعه، سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست بدارد و محبوب همه مردمانش گرداند، و هرگز در دنیا گرفتار درویشی، فقر، درماندگی و هیچ آفتی از آفات دنیا نخواهد شد و از همراه ان امیرمؤمنان خواهد بود. این سوره، ویژه امیرمؤمنان است وکسی در آنْ شریکش نیست. [امام صادق علیه السلام]

لبهایت

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 93/11/3 3:43 عصر

 

چقدر لبهایت می چسبد


مثل چای با بخار فراوان 


وسط یک روز سرد برفی 


ومن سخت 


چای را / لبت را 

 

هورت می کشم 


در این 

 

سرمای زیر صفر درجه
کلمات کلیدی :

شعرزندگی است دیگر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 93/8/30 5:27 عصر


زندگی است دیگر


گاهی حواسش نیست


می چرخد / نمی چرخد


و درست پرتت می کند جایی که دوست نداری


زندگی است دیگر 


                       حواسش نیست 


                                           به دل نگیر
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 93/4/28 5:46 عصر

 

شب

 

با همه ی پنجه هایش


به گردنم

 

آویخته بود 


تو 


در من طلوع کردی 


صبح شد!

.........................


خوبم

 

خوب تر از وقتی که دیابت نداشتم


آنقدر شیرینی که 


 قندت را در من


به حراج گذاشته ای 
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 92/8/10 12:30 عصر

...

با سیگارهای ناقصت

روبه رویم نشسته ای

من

ته زیر سیگاریت

دنبال خودم می گردم

و...


خاموشم

آنقدر که

پکهای پیاپی ات

روشنم نمی کند.
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 92/6/22 6:13 عصر

 

اگر چشمهایم


             دست از تهوع برداشته بودند


کوه  هم که بودی


                    فرهاد می شدم                                وزندگی شیرین می شد!

 
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 91/11/8 11:31 عصر

حنجره ام یخ بسته 

و صدایم گرفته است

سرما نخورده ام

ضریح شانه هایت را گم کرده ام

و هق هق گریه در گلویم

به شب نشینی نشسته است

اجاقی گرم می خواهم

کمی از صدایت را برایم بفرست!

 
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 91/9/11 7:1 عصر

                                                           تقدیم به استاد عزیزم دکترنوشین آقاجانی

"معصومیت خواب تو"

بیدار نمی شوی

که میهمانت کنم

به اولین کلمه که در صبح نوشیده ام!

بیدار نمی شوی

و چه غریبانه

در هوای کلاسمان

گرد پریشانی ریخته ای!

از من تا دستهای تو

تا پلکهای برهمت

تا باز شدگی دروازه های کوچک قلبت

فاصله ای نیست!

اندوه من از خفتگی چشمهای تو / نه !

از کلمه هایی ست

که معصومیت خواب تورا

آشوب می کنند!                                             
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 91/4/14 10:36 عصر

سهم من آ

سهم من ب

سهم من آب ، آفتاب

وقتی تو از دریچه ی کوچک دلم

                                    دست تکان می دادی

تو نیستی

آسمان شهر چه مه گرفته است

و غمگین تر از آن

                  پرندگانش

که برای دانه ای ارزن

                      تن به قفس سپرده اند !
کلمات کلیدی :

شعر

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 90/12/18 11:43 عصر

مثل بادی که بوی گندم زار می دهد

                                          دستهایم

                                               موهایت را به یاد می آورند

و مثل نانی که بوی تنور می دهد

                             آغوشت را به یاد می آورم !

من در کدامین پس کوچه ی ذهنت

                                             جامانده ام

                                                     که به یادم نمی آوری !؟

 

 
کلمات کلیدی :

سرزمین من

ارسال‌کننده : فرزاانه ابراهیمی در : 90/10/5 11:35 عصر

 ( سرزمین من )

من عشقم را

در سرزمین تو یافتم

سرزمین اندوه ودلدادگانی که

دلهاشان را ،کنار امام زاده ها چال کرده اند

و دخترکان معصومی که

دوشیزگیشان را با غرور فریاد میزنند

و لبهاشان در عطش بوسه ای

از هزار کویر گذشته است!

در میان هم رقصانی که

تو را زیر قدمهاشان

لگدکوب میکنند

وبرادران همبندم

که با طناب ایمانشان به دار آویخته می شوند!

من عشقم را

سرزمینم را

در چشمهای تو

           دستهای تو

                      وتن پاره پاره ی تو،یافتم

جایی که استحقاقش را داشتم!
کلمات کلیدی :

   1   2      >